Svrha energetskog pregleda objekata

Primarna svrha energetskog pregleda objekata je da se stručno i precizno utvrdi godišnja potrošnja energije za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema.

Godišnja potrebna toplina za grijanje je računski određena količina topline koju sistemom grijanja tokom jedne godine treba dovesti u objekat za održavanje unutrašnje projektirane temperature u objektu tokom razdoblja grijanja objekta.

Na osnovu toga i na osnovu utvrđene godišnje potrebne toplinse energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne površine objekta izražene u kWh/m2a, određuje se energetski razred objekta i izdaje mu se energetski certifikat.

Energetski certifikat je dokument iz kojeg se vide energetska svojstva objekta,a koji ima propisan sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskom certificiranju objekta te ga izdaje ovlaštena osoba.

Energetski certifikat mora imati svaki novi objekat, te postojeći objekat koji se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing osim objekata koji su prema Pravilniku izuzeti od obaveze energetskog certificiranja.

Druga veoma važana svrha energetskog pregleda objekta je da se predlože moguće mjere za poboljšanje energetskih svojstava objekata, odnosno da predložene mjere rezultiraju manjoj potrošnji godišnje potrebne toplinske energije za grijanje uz istu unutrašnju projektiranu temperature u objektu. Te mjere poboljšavaju energetski razred objekta.

Ova analiza uz predložene mjere treba sadržavati i podatak o visini uloženih sredstava i vrijeme za koje će se vratiti uložena sredstva.